Box interiør design as  
næringsbygg  
 
     
Austevoll Eiendom   Bildeserie
DOF fors Utvidelse av kontorlokaler i Alfabygget, Storebø - Austevoll. Bygget er administrasjonsbygg for Austevoll Eiendom, Austevoll Seafood og DOF. Box har hatt all innvendig prosjektering av romløsninger, belysning, material- og fargeholding. I tillegg har BOX stått for møbleringsplaner og har gjort spesialdesign av innredningskomponenter og foliering. DOF
 
Oppdragsgiver: Austevoll Eiendom
Ferdigstilt: Desember 2012
     
NextGenTel   Bildeserie
Nextgentel1 Box har prosjektert ombygging av kontorlokalene, blant annet med helt nytt kondemottak og resepsjon. Box har stått for planløsning, belysning, farger og materialer, i tillegg til spesialtegnet innredning. Nextgentel2
 
Oppdragsgiver: NexttGenTel
Ferdigstilt: Mai 2011
     
Storbergen Boligbyggelag   Bildeserie
Nearingsbygg1 Nye kontorlokaler og boligbutikk. Kontorlokalene ligger i byggets fjerde etasje, mens boligbutikken ligger på gateplan. Box har stått for planløsning, belysning, farger og materialer, løs og fast innredning - i tillegg til spesialdesign. Nearingsbygg2
 
Oppdragsgiver: Storbergen Boligbyggelag, SBBL
Ferdigstilt: 2010
     
Valkendorfsgate 6, Bergen   Bildeserie
Valkendorfsgate1 Totalrehabilitering av kontorbygg på åtte etasjer. Box har gjort bygningsmessige løsninger i samarbeid med arkitekt. Vi har utarbeidet konsept for belysning, farger og materiealer - spesialtegnet fastinnredning og utarbeidet møbleringsplaner tilpasset leietakerne. Rehabilitering/oppgradering av felles kantine. Valkendorfsgate2
 
Oppdragsgiver: Entra Eiendom as
Ferdigstilt: 2010
     
Norconsult as   Bildeserie
Norconsult1 Samlokalisering av Norconsult sine avdelinger i Bergen - cirka 150 arbeidsplasser fordelt på tre etasjer. Box har stått for løs og fast innredning, farge- og materialholdning samt spesialdesign. Norconsult2
 
Oppdragsgiver: Norconsult as
Ferdigstilt: 2010
     
Rocksource   Bilder kommer
Nye kontorlokaler i Bergen og Oslo. Box har stått for planløsning, farger og materialer, løs innredning og spesialdesign.
 
Oppdragsgiver: Rocksource asa
Ferdigstilt: 2009
     
Bergens Tidende   Bildeserie
BT1 Box har vært prosjektansvarlig for ombygging fra cellekontor til kontorlandskap for 210 arbeidsplasser; møterom, grupperom, "pusterom" og "tankebokser". BT2
 
Oppdragsgiver: Bergens Tidende as
Ferdigstilt: 2007