Box interiør design as  
offentlige bygg  
 
     
Garnison Sør-Varanger, Kirkenes   Bilder kommer
GSV1 Nytt kjøkken- og messebygg på Høybuktmoen. BOX har vært prosjekterende interiørarkitekt, fra skissefase frem til ferdigstilt prosjekt. BOX har hatt ansvar for løs og fast innredning, spesialinnredning, skilting og foliering. Videre har BOX bidratt medl farge- og materialvalg. Box er med i utsmykningskomitéen (KORO). GSV2
 
Oppdragsgiver: Forsvarsbygg
Ferdigstilt: November 2011
     
NAV Bergenhus   Bildeserie
NAV1 NAV Bergenhus er NAV-kontor for Bergen sentrum. Kontoret ligger i Valkendorfsgate 6 og er en del av et omfattende rehabiliteringsprosjekt i regi av Enra Eiendom as. BOX har vært engasjert av NAV for detaljering av deres tre etasjer i bygget. NAV2
 
Oppdragsgiver: Enta Eiendom as / NAV Bergenhus
Ferdigstilt: 2010
     
Fjell rådhus og NAV-mottak   Bildeserie
Fjell1 Full ombygging av to etasjer i Fjell rådhusi forbindelse med at NAV Fjell skulle lokaliseres der. BOX har vært ansvarlig arkitekt og interiørarkitekt for hele prosjektet. Fjell2
Oppdragsgiver: Fjell kommune
Ferdigstilt: 2009