Box interiør design as  
referanseliste  
 
Utvalgte referanser/prosjekter
       
Prosjekt   Link Ferdigstilt
       
       
Oppgradering kontorarealer NSB ROM Eiendom   2013
Helsestasjon, Oasen Fyllingsdalen Bergen kommune   2013
Administrasjonsbygg Austevoll Seafood og DOF Austevoll Eiendom Bilder 2012
Forprosjekt. Helikopterdetasjement, Haakonsvern Forsvarsbygg   2012
Laksevåg Helsestasjon Bergen kommune   2012
Strax-huset Bergen kommune   2012
Samfunnshus, Øvre Årdal Årdal kommune   2012
Samfunnshus, Årdalstangen Årdal kommune   2012
Campus Marineholmen Handelshøyskolen BI, Bergen Bilder 2011
Sogndal videregående skole, Yrkesfaglig videregående skole   2011
Garnison Sør Varange Kjøkken- og messebygg, Kirkenes   2011
NextGenTel, Bergen Kundesenter Bilder 2011
Storbergen Boligbyggelag Nye kontorlokaler og boligbutikk Bilder 2010
Entra eiendom as Valkendorfsgt.6,,Bergen sentrum Rehabilitering og ombygging av bygningen fra 1930 Bilder 2010
NIS, Norsk Internasjonalt Skipsregister Utvidelse av kontorarealer   2010
Norconsult as, Nye kontorlokaler i Bergen Bilder 2010
NAV Bergenhus Kontorlokaler og kundemottak Bilder 2010
Forbrukerrådet, Bergen Kontorlokaler   2010
Fedrelandsvennen as Ombygging av redaksjonslokalene hos avishuset i Kristiansand   2010
Folkets Hus, Bergen Nytt inngangsparti med utstilling av tradisjonsrike faner   2010
Rocksource asa Nye kontorlokaler, Bergen/ Oslo   2009
Fjell rådhus Ombygging av 2 etasjer i Fjell rådhus. NAV Fjell, kundemottak samt kontoretasje. Bilder 2009
Rådalslien skole, Bergen. Ungdomsskole Bilder 2008
Bergens Tidende as Redaksjonslokaler Bilder 2007
Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Bodø Helse Nord 2006
Ungdomspsykiatrisk korttidsavdeling, Bodø Helse Nord 2006
Distriktspsykiatrisk senter DPS Haugaland Helse Fonna 2006
Bakka Vest sjukeheim, Odda   2006
Storebø pleie og omsorgssenter, Austevoll   2004
Bergen Røde Kors Sykehjem   2004
Råkhaugen omsorgssenter og sjukeheim. Molde   2004
Indre Sogn Psykiatrisenter, Sogndal   2004
Zephyr Hotell Pasienthotell ved Nordlandssykehuset, Bodø 2002
Bergen og omegn boligbyggerlag, BOB Nytt administrasjonsbygg/ boligbutikk Bergen 2000