Box interiør design as  
undervisningsbygg  
 
     
BI, Campus Marineholmen   Bildeserie
BI 1 Handelshøyskolen BI, Bergen flyttet høsten 2011 inn i nytt bygg på Marineholmen. Bygget er dimmensjonert for 2000 studenter. BOX har vært med i prosessen med overordnet farge- og materialvalg for det interiørmessige i bygget, i tillegg til prosjektering av løs innredning og spesialdesign. BI 2
 
Oppdragsgiver: Handelshøyskolen B!
Ferdigstilt: August 2011
     
Sogndal vidaregående skule   Bilder kommer
SVG1 Sogndal videregående skole åpnet ved skolestart høsten 2011. SVG er en yrkesfaglig videregående skole for 800 elever. Box har stått for løs innredning, spesialinnredning og gardiner - basert på arkitekten sin fargesetting. SVG2
 
Oppdragsgiver: Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Ferdigstilt: August 2011
     
Rådalslien skole   Bildeserie
Raadalslien1 Rådalslien er en baseskole for 8., 9. og 10. klassetrinn, dimensjonert for 450 elever. BOX har vært prosjekterende interiørarkitekt, fra skissefase frem til ferdigstilt prosjekt. BOX har hatt ansvar for løs og fast innredning, spesialinnredning og skilting. Videre har BOX bidratt til farge- og materialvalg. Raadalslien2
 
Oppdragsgiver: Bergen Kommune BKB
Ferdigstilt: August 2008